Jättegranen vid boden
Övertalade mig att ta ner Björken